క్యాన్సర్

క్యాన్సర్

క్యాన్సర్ ఒక విస్తారమైన వ్యాధులు సమూహం, దీనిలో కణాల యొక్క అసాధారణ పెరుగుదల వలన కణితులు (కణాజాలం యొక్క ముద్దలు లేదా గడ్డలు) ఏర్పడతాయి. క్యాన్సర్ శరీరంలో ఏవిధమైన అవయవం లేదా కణజాలాల కణాలనైనా (cells) ప్రభావితం చేస్తుంది మరియు చాలా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది, శరీరంలో వివిధ...
“My life, My Yoga” competition

“My life, My Yoga” competition

When I received this message from Anita that she has sent her video for “My life, My Yoga” competition, my joys knew no bounds. I vividly remember, Anita was diagnosed stage 3 breast cancer and successfully treated by our team 7 years back. I personally...
Live on Facebook

Live on Facebook

Dear friends, Do you want to become better version of yourselves? Do you want to press pause button on your ageing? Do you want to know the 11 top health secrets for healthy and happy ageing? Then this session is for you. Please join Dr Sachin Marda in association...
Open chat